Welkom op de groepspagina van groep 5b


April 2018:
Een heerlijke lenteweek hebben we achter de rug. Het is fijn om in de klas ons werk te doen en buiten de zon te zien schijnen. Ons werk in groep 5 gaat nu wel heel hard. Het grootste gedeelte van het jaar is al voorbij.
En van de bijzondere dingen, die we in de afgelopen tijd hebben meegemaakt, zijn de (gym)lessen van meester van den Berge. We hebben goed geleerd samen te werken, te overleggen, plannen te maken, te vertrouwen op elkaar en de grenzen aan te geven. Op dinsdag 17 april is de laatste les geweest en hebben we allemaal ons diploma gekregen. Extra leuk was het dat onze ouders daarbij ook uitgenodigd waren. Velen van hen waren aanwezig. Dank u wel ouders voor jullie betrokkenheid toen, maar ook tijdens het koffiemoment en de ouderavond. Vanzelfsprekend gaan we de komende weken verder met alles wat we geleerd hebben.
Een andere bijzonderheid waren de 84 (en meer) moestuintjes die we in de klas hebben gehad. Wat is er goed voor gezorgd ! Een aantal kinderen nam echt hun verantwoordelijkheid en gaven regelmatig water en zetten er stokjes bij als steun voor het plantje. Met elkaar hebben we de meesten ook verpot. Nu zijn ze mee naar huis en worden ze daar verzorgd. Een foto of een vrucht van een goed doorgegroeid plantje vinden we t.z.t. erg leuk.
Tenslotte willen we ook nog iets melden over het bezoek van E.M.S, de muziekvereniging van Hardinxveld-Giessendam. Het is al jaren een gewoonte, dat enkele leden bij ons op school, in groep 5, komen vertellen over verschillende muziekinstrumenten. Wij maakten dat dit jaar mee. Wat leuk; we hebben genoten. Een mevrouw vertelde ons veel, maar liet ons ook veel horen en daarna.... mochten we zelf ook geluid voortbrengen en dat viel echt niet altijd mee, maar door de goede instructie van de 5 leden van E.M.S. lukte het ons - na enkele pogingen - toch. De juf heeft er foto's van gemaakt en die kunnen jullie hier bekijken.
Een fijne meivakantie allemaal en hartelijke groet van groep 5b en juf Meerkerk.

Februari 2018:
Een periode van 7 weken is verstreken. Op 8 januari 2018 startten we weer allemaal met ons werk op school. Bij aardrijkskunde kwam het thema De Ruimte aan de orde. Later kwam dit ook terug bij thema 5 van taal. Het was dus ook heel vansprekend dat we met handvaardigheid een raket, ruimteschip of marsmannetje maakten. We deden dit in combinatie met het thema van rekenen Het Afvalstation. Daarom gebruikten we afvalmaterialen, zoals lege doosjes hagelslag, w.c. rolletjes, eierdoosjes enz., die de kinderen meebrachten naar school. Fijn, we hadden meer dan genoeg. Het was erg leuk om de kinderen op vrijdagmiddag hieraan te zien werken. Ondertussen zijn we van het aardrijkskundethema De ruimte overgestapt naar geschiedenis. Hierbij wordt de Tweede Wereldoorlog behandeld. De kinderen vinden het erg interessant en luisteren en kijken vol aandacht naar de verhalen en filmpjes.
Ook hebben we de nieuwe CITOM5 toetsen gemaakt. De uitslagen zijn bekend en we hopen er na de vakantie verder op in te spelen.
Op de laatste dag voor de voorjaarsvakantie vieren we de verjaardag van de juf. Zij is heel blij met de leuke cadeaus, die ze van de groep krijgt. Hartelijk Dank daarvoor.  We hebben een gezellige dag met elkaar en doen in groepjes spelletjes, zoals memory, rietje blazen, knikkerspel en een puzzel van Nederland maken. Ook knutselen we en komen veel te weten over giraffen. Mogelijk lukt het om de foto's, die genomen zijn, af te drukken. Tijdens de gespreksavonden in maart zijn ze dan te bekijken in de gang bij ons lokaal.
We wensen u/jullie allemaal een fijne voorjaarsvakantie toe.
Vriendelijke groeten van groep 5b en juf Meerkerk.

December 2017:
Nu zijn er al bijna 17 weken voorbij van het schooljaar. Al weer negen weken verder. We krijgen al steeds meer herinneringen aan dit schooljaar. Dat is ook het thema van taal waar we nu mee bezig zijn, HERINNERINGEN. We denken terug aan de Bijbelverhalen over Jozef, die we in deze periode hebben gehoord. Ook herinneren we ons de verhalen over de Middeleeuwen bij geschiedenis, de lessen over de digitale klokken bij rekenen, de Engelse zinnen en woorden van de les en op Holmwoods enz., enz.
Nog niet zo lang geleden, maar toch al geschiedenis en ook een leuke herinnering, is de techniekles. Verschillende onderdelen zijn in die les langs gekomen: stevige vormen van papier, een kranten bouwwerk, een hap apparaat, een geheime brief, een stroomkring, zuiver water en een kompas. U ziet het op de foto's allemaal terug. Klik hier.
We herinneren ons de sneeuw, waarin we sneeuwpoppen hebben gemaakt. Leuke foto's zijn er naar de groep gestuurd,
die we met elkaar hebben bekeken.
Nog anderhalve week en dan is het jaar 2017 voorbij. Het wordt een herinnering voor ons. We gaan het nieuwe jaar in en zien de toekomst tegemoet. Wat die toekomst brengen moge, dat weten wj nog niet, maar we kunnen hier op vertrouwen: mij geleidt des Heeren hand. We wensen u/jullie Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar, een Gezegende Toekomst.
Hartelijke groet van groep 5b en juf Meerkerk.

Oktober 2017:
Er zijn al bijna 8 weken voorbij van het schooljaar 2017-2018. We hebben al veel geleerd en veel gedaan in groep 5b. Veel vakken uit groep 4 hebben we ook in groep 5, zoals Bijbelse geschiedenis, rekenen, schrijven, verkeer, spelling, gezond gedrag en handvaardigheid enz.. Maar er is een vak dat nieuw is voor ons en dat is GESCHIEDENIS. Wat vinden we dat leuk en interessant. We leren over heel lang geleden: de prehistorie;  jagers en verzamelaars, boeren en de ijzertijd. Tijdens de gespreksavond vertellen veel ouders, dat hun kind daar thuis enthousiast over is en over vertelt. Leuk !
Net als de groepen 3, 4, 5a, 6 en 7 zijn we op 15 september 2017 op schoolreis geweest naar het Open Luchtmuseum in Arnhem. Erg geslaagd, zeker ook omdat we met biologie de weg van graankorrel tot brood aan de orde hebben gesteld. Tijdens de schoolreis doen we het: ploegen, zaaien en maaien, dorsen, wannen, brood bakken (en opeten).
Met de groepen 5a en 5b hebben we het boogschiettoernooi gehouden in sporthal de Wielewaal. Ook al zo'n leuke activiteit. Misschien heeft u/heb jij ons in Het Kompas gezien ? Nee, dan kunt u/jij hier de foto's zien. Ja, dan kunt u/jij nog wat meer foto's van het boogschiettoernooi op 21 september 2017 bekijken.
De week erna is er al weer feest ! Onze juf van Tilburg werkt 25 jaar op de KWS. Voor ons deel aan het muziekconcert -dat we haar aanbieden op 27 september 2017 ter ere van haar jubileum- oefenen we op school met groep 5a. Ook daarvan ziet u nog enkele foto's.
Komende week hebben we herfstvakantie en natuurlijk is dat voor de meeste kinderen ook feest: Even niet naar school, niet de hele dag stilzitten, opletten, nadenken en werken........Maar laten we ook bedenken dat het een groot voorrecht is dat wij in vrijheid en gezondheid elke dag naar een Christelijke school toe mgen gaan.
Dan hoop ik dat alle kinderen van groep 5b (en alle andere groepen) maandag 23 oktober 2017 weer blij en dankbaar zijn als ze naar school kunnen komen. Fijne vakantie allemaal en tot dan !
Hartelijke groet van groep 5b en juf Meerkerk.