Welkom op de groepspagina van groep 5b

juli 2019

In de laatste maanden van dit schooljaar
komen we van maandag tot en met vrijdag bij elkaar.
Groep 5b doet dag aan dag trouw al het werk,
en op 24 juni gaan we op excursie naar de Oude Kerk.
Aan dominee van de Voorde mogen we vragen stellen.
Hij heeft ons in de consistorie wel wat te vertellen.
We kijken bij het orgel, op de warme zolder van de kerk en in de zaal.
De invulzinnen en vragen in het boekje "Kiekje in de kerk "maken we allemaal.
Voordat we weer met de leerlingen naar school terug zullen gaan,
komt de vriendelijke koster met bekertjes limonade aan.
Moeders begeleiden ons deze excursiemiddag fijn,
goed dat zij er met School op Seef en de slootles ook bij zijn !
Dank u voor alle hulp, u heeft steeds klaar gestaan,
zonder u hadden we deze bijzondere lessen niet gedaan.
De contactouders, mevr. vd Meijden en mevr. Vogel zijn onze dank waard,
dankzij hun inzet en aanhoudendheid hebben we deze activiteiten geklaard.
Zomervakantie 2019 zal nu binnenkort aanbreken.
Een hele fijne vakantie met het gezin en tot over 6 weken.

Hartelijke groet van groep 5b en juf Meerkerk.
klik hier voor de foto's van de presentatie over de Romeinen.

april 2019
Jullie hebben het zeker al gehoord.
De koning gaat met zijn gezin op 27 april naar Amersfoort.
Koningsdag is voor ons allen fijn.
We mogen er van genieten van groot tot klein.

Op school zijn op 12 april de Koningsspelen.
Spelletjes doen op het plein, met velen.
Tijdens het ontbijt is er voor iedereen genoeg.
Er is niemand die nog om een boterham vroeg.

Begin april krijgen we een les van Klasse Taal.
Wat het woord respect betekent, weten we dan allemaal.
We mogen complimentjes geven, dat is niet zwaar.
Ook doen we onze best om respect te tonen aan elkaar.

Oudermorgens, veel  moeders komen op bezoek.
Wij krijgen een les uit ons 'blauwe' rekenboek.
Zelf gaan we ook op bezoek bij de oudere dorpelingen.
Daar doen we spelletjes, stellen vragen over vroeger en zingen.

Naast de gewone lessen hebben we veel dingen gedaan.
Vandaar dat we nu een weekje op vakantie gaan.
Genieten zullen we van wat vrije tijd, vrije dagen.
Daarna doen we ons schoolwerk weer, Zonder klagen !

februari 2019
Vandaag hebben wij veel plezier met elkaar.
Want de juf begint aan een nieuw levensjaar.
Samen vieren we dat zowel vanmiddag als vanmorgen.
Het reken- en taalboek blijft daarom weggeborgen.
Voor de cadeautjes is de juf heel dankbaar.
Ze krijgt er van een individu en van ons met elkaar.

De tweede techniekles is ook weer achter de rug.
Met hulp van 8 ouders was het,  al weer een dag terug.
Een presentatie over Egypte is afgelopen maandag geweest.
Naar de 5 klasgenoten luisteren was voor ons allen een feest.
Klik hier voor de foto's van de techniekles en de presentatie.

De lessen, toetsen en Cito's volgden elkaar op.
Iedereen deed (en doet) zijn best. Echt top !
Deze schoolweken zijn zo snel weer voorbij.
De voorjaarsvakantie komt eraan, dat maakt ons blij.

We wensen iedereen een fijne voorjaarsvakantie toe.

december 2018
Over de eerste techniekles in groep 5 gaat dit gedicht.
Heel trouw doen wij dat uur onze plicht.
We leren in een groepje bij een (groot) ouder of zus, die helpen kan.
Zuiver water is de opdracht voor Juliëtte, Marnix en Rowan.
Ashley, Michaela, Judith en Emeralda.
Maken een hapapparaat bij Ashleys opa.
Een kranten bouwwerk en een geheime brief zijn
de 2 opdrachten voor Anne, Jelle K, Maurice en Jasmijn.
Rose, Noreena, Seth en Stijn zijn de held,
want zij maken een echte spring-in-'t-veld.
De volgende klus is voor Jaïr, Steyn, Aron en Lucas.
Zij maken met zijn vieren een eigen kompas.
Voor Joas, Daan, Brent en Margreet is het ook een heel ding:
zij maken met elkaar een stroomkring.
Van slap papier stevige vormen vouwen,
Dan kunnen Ingrid, Naomi, Hester en Emma er torens van bouwen.
Teunise, Jolanda, Jeftha en Jelle
kunnen alles over zuiver water vertellen.

Klik hier voor de foto's van deze leuke les.

We wensen iedereen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2019 toe.


oktober 2018
De eerste periode van het schooljaar 2018-2019 is al weer voorbij gegaan.
We hebben natuurlijk al onze 'gewone' schoolwerk gedaan.
Zoals taal, spelling, lezen, begrijpend lezen, verkeer en rekenen,
maar één keer per week zijn we ook gaan gymmen, zingen en tekenen.
Elke week leren we op maandag een psalm uit Gods Woord.
Op de andere dagen wordt door ons een Bijbelverhaal gehoord.
Met twee nieuwe methodes gebruiken we alleen het digibord.
Zodat de leerstof van aardrijkskunde en geschiedenis duidelijk wordt.
Van bijzonderheden raken we gelukkig ook niet van de wijs.
Op 28 september naar Plaswijck, was onze jaarlijkse schoolreis.
Van 15-19 oktober was de week van de kinderboeken.
Tijdens de boekenmarkt mochten we zelf gaan kopen, na het zoeken.
In die week schrijven we over VRIENDEN - door dik en dun een gedicht.
Op vrijdag zijn alle ogen op Aron, de winnaar van onze klas, gericht.
Na de herfstvakantie breekt de volgende periode van het schooljaar aan.
Het is maandag 12 november 2018 als we naar de bibliotheek toegaan.
We leren daar werken met het register en de inhoud van boeken.
Hierdoor kunnen we snel de antwoorden van opdrachten opzoeken.
Door één groepje wordt de biebexpeditie met de goede oplossing afgesloten,
maar ook de andere groepjes hebben van deze excursie genoten.
De juf loopt rond om te helpen en foto's van ons te maken.
Klik hier dan zult u/zul jij net als wij, heel betrokken raken.

Tot slot willen we jullie heel hartelijk groeten
en hopen jullie de volgende keer weer op deze site te ontmoeten !