Welkom op de groepspagina van groep 6b

Beste ouders,
Fijn dat u kijkt op de pagina van onze groep.

Bezoek Maashof  8 mei 2019
Deze morgen stond in het teken van burgerschap. In de klas kwamen twee mensen van de NPV om ons te vertellen over het werk wat zij doen. Dit was iets nieuws voor ons, want we hadden nog niet eerder over de NPV gehoord? Iemand vroeg:  'Heeft dat te maken met politiek?" We weten nu dat NPV staat voor Nederlandse Patiëntenvereniging.  En dat mensen die hierbij betrokken zijn mooi werk doen. Hierna gingen we het in praktijk brengen door een bezoek aan de Maashof. Daar wachtten al ongeveer 20 oudere mensen op ons. We zijn met hen in gesprek gegaan en hebben allerlei vragen aan hen gesteld.  Hoe gaat het met u? Hoe vind u het in de Maashof? Wat is uw mooiste bijbelverhaal? Heeft u vroeger wel eens iets ondeugends gedaan? We waren ook heel benieuwd wat ze ons konden vertellen over de Tweede Wereldoorlog en de watersnoodramp. Het was echt gezellig. Sommigen van ons hebben ook nog een spelletje gedaan met de bewoners. klik hier voor het bekijken van de foto's. 


Nieuwe roosters voor Namen en Feiten en Holmwoods
Als u wilt zien welk huiswerk er aan de beurt is, kan u dat hieronder zien. 
Rooster Namen en Feiten
Rooster Holmwoods

Leeskilometers en handwerken/handvaardigheid
Inmiddels hebben we met de leeskilometers al weer heel wat landen bezocht. We zijn van Italië naar Griekenland gegaan, en van daar uit door naar Spanje. Via Spanje hebben we een korte tussenstop gemaakt in een heel klein landje, Andorra. Daarna hebben we een flinke reis gemaakt en zijn we inmiddels aangekomen in Noorwegen. Dat kwam goed uit met het weer van deze week. We hebben buiten gespeeld in de sneeuw en natuurlijk heel veel sneeuwballen gegooid. Van Griekenland hebben we nog steeds een waardebon: buitenspelen in de zon. Nu wachten we op het zonnetje, zodat we deze ook kunnen inwisselen.
Inmiddels is onze groep ook aan de beurt voor handwerken en handvaardigheid. Bij handwerken maken we fleurige vogeltjes en cactussen van vilt, met mooie festonsteken. Met handvaardigheid heeft de juf een bezoekje aan de bouwmarkt gebracht.. een daarna nog één. We hebben allemaal een plankje populierenhout gekregen en mochten zelf een mooie tekening uitzoeken, met niet al te veel lijntjes. Deze tekening hebben we op carbonpapier op het houten plankje gelegd en daarna zo goed mogelijk overgetrokken. Daarna kon het zagen beginnen. Sommigen van ons hadden dat al wel eens gedaan en konden zo van start, anderen moesten echt wel even wennen. Goed de lijntjes volgen, geen wielen van je auto afzagen, niet te hard duwen... anders breekt je zaagje. En dan als het af is netjes schuren en ook nog verven en lakken. U snapt al dat we ons nog wel even vermaken. We genieten ervan om met onze handen bezig te zijn!
Techniekles
In de maand december hebben we genoten van een techniekles. We hebben ons beziggehouden met het maken van licht, telefoneren, banden plakken, katrollen, gips maken enz. Dankzij de hulp van moeders en een vader (!) weten we nu meer van al deze onderwerpen. En we kwamen erachter dat sommige ouders ook dingen voor het eerst deden! We zijn dus allemaal wijzer geworden. 
klik hier voor het bekijken van de foto's. 

Leeskilometers
In groep 6b lezen we met leeskilometers. Dat vinden we heel leuk en daardoor gaan we steeds meer lezen. Elke bladzijde die we lezen is 1 leeskilometer. Elke week kleuren we onze leeskilometers op een schema en vult de juf de leeskilometers van de hele klas in. Zo maken we met de klas een reis door Europa en proberen we dit jaar zo veel mogelijk landen te 'bezoeken'. 
Bij Parijs hebben we franse croissants gegeten, bij Zürich in Zwitserland hebben we een filmpje over de stad gekeken en daarna wilden we wel heel graag naar Italië. Bij Italië horen natuurlijk pizza's en om die dan zelf te bakken, dat is helemaal leuk!
Vanmiddag hebben we pizza's gebakken. Het was heel gezellig en het rook heerlijk in de bovenbouw. De moeder van Joas, mevrouw Slieker kwam ons helpen en had alle spullen meegenomen, dat was heel fijn!
U kunt nog even meegenieten van deze leuke middag met deze foto's. 
Huiswerk
Huiswerk in groep 6 wordt een belangrijk ding. 
We noteren het huiswerk in de klas op het bord en laten het de kinderen in hun agenda opschrijven. 
Samen met de agenda nemen de kinderen dagelijks hun 'rode map' mee naar school en weer mee terug naar huis.
In deze rode map vindt u achter het eerste tabblad een aantal brieven met een planning. 
Wilt u thuis samen met uw kind het huiswerk inplannen? Vaak zien we dat vaste tijden voor de kinderen helpend zijn. 
Om de planning van het huiswerk in te zien, klik hier.