Welkom op de groepspagina van groep 6a

Beste ouders,
Fijn dat u kijkt op de pagina van onze groep. We zijn het schooljaar inmiddels gestart en van lieverlede begint alles in het ritme te komen.

Huiswerk
Huiswerk in groep 6 wordt een belangrijk ding. 
We noteren het huiswerk in de klas op het bord en laten het de kinderen in hun agenda opschrijven. 
Samen met de agenda nemen de kinderen dagelijks hun 'rode map' mee naar school en weer mee terug naar huis.
In deze rode map vindt u achter het eerste tabblad een aantal brieven met een planning. 
Wilt u thuis samen met uw kind het huiswerk inplannen? Vaak zien we dat vaste tijden voor de kinderen helpend zijn. 
Om de planning van het huiswerk in te zien, klik hier.


Foto's
In de achterliggende tijd hebben we enkele foto's gemaakt. Waarop letten we bijvoorbeeld tijdens de schrijfles? Welke gedichten maakten we voor de gedichtenwedstrijd tijdens de kinderboekenweek? Hoe gebruiken we ons wisbordje? Klik hier voor het fotoalbum.