Groep 1a->Groep 1a: De eerste schoolweken!

Welkom op de groepspagina van groep 1a

Wat leuk dat u een kijkje neemt op onze groepspagina. Wie zijn wij? Wij zijn een groep van enthousiaste kleuters van 4 en 5 jaar. Heel leuk om in groep 1 te zitten, want van 'naar school gaan' word je knap. Rondom thema's leren, spelen, lezen en zingen wij. Op deze pagina laten wij u meegenieten van alles wat er in onze groep gebeurd. Dit doen we met een 'praatje' en een 'plaatje'. Voor het 'plaatje' klikt u op de link in het 'praatje'. Zo komt u vanzelf bij de foto's.

We hebben al weer 4 schoolweken achter de rug. Wat was het begin spannend, voor sommige kinderen. Maar wat is het mooi om te zien hoe goed we nu al (aan elkaar) gewend raken. Er ontstaat samenspel, er wordt flink gewerkt, we luisteren goed naar Bijbelverhalen en we zingen al zoveel psalmen en liedjes. Geniet u maar mee met de eerste foto's!

Thema "Noach en de Ark (september, oktober)
"Klop, klop, klop.....
Tik, tik, tik......
Noach bouwt een heel groot schip......"
Dit lied leren wij bij ons nieuwe thema "Noach en de Ark".
Na de ‘wenweken’, waarin we aandacht hebben besteed aan "Kikker" is het inmiddels tijd voor een echt thema. We zijn gestart met het onderwerp: "Noach en de ark’" Dit, omdat deze verhalen in deze periode op het rooster staan en ze de kinderen enorm aanspreken.  We hebben er erg veel van geleerd. De kleuren van de Regenboog. Waarom de Ark kon drijven. Hij werd van hout gemaakt. We hebben in de kring ook een les gedaan over 'drijven en zinken'. Toen ontdekten we zelf dat o.a. hout blijft drijven. We leerden ook over twee aan twee. Zo gingen de dieren de Ark in. We bouwden in de blokkenhoek een Ark, maar ook diverse andere schepen. We hebben erg genoten van dit thema. Kijkt u maar mee!

Thema "Ziek zijn, de dokter" (november, december)
U heeft het vast meegekregen van uw kind dat de stoel van Bas leeg was? Zijn moeder had opgebeld….: Bas was ziek! Hij was zo verkouden en hij had koorts. Bas moest echt naar de dokter toe. Hiermee waren  we ons nieuwe thema begonnen. De afgelopen periode hebben we veel geleerd, gelezen, gezongen, gespeeld en gewerkt rondom het thema 'Ziek zijn, de dokter'. Erg leuk om te zien met hoeveel enthousiasme de kleuters speelden in de doktershoek. In deze periode  kregen we bezoek van 'zuster Dineke', de mama van Gerlinde uit groep 1b. Met haar hebben we zieke Nijntje onderzocht en een infuus met medicijnen gegeven. Wat hebben we van dit bezoek veel geleerd. Ook het bezoek van dokter Den Breejen (papa van Elaine) gaf ons veel leermomenten. Kortom weer een succesvol thema waar u van mee kunt genieten via de foto's!

Thema "Mijn huis/ verhuizen" (januari, februari)
Omdat er best veel kinderen recent verhuisd zijn of binnenkort gaan verhuizen en de juf  (Westdijk)  ook is verhuisd,  hebben wij de afgelopen periode gewerkt en geleerd over het thema ‘Mijn huis/ verhuizen’. Eerst hebben we vooral veel 'gekeken' naar ons eigen huis. Wie wonen er allemaal in mijn huis, welke 'vertrekken' zijn er in een huis, hoe ziet mijn slaapkamer eruit.? We verfden ons huis, hebben ook ons huis gevouwen, In de Bijbel is ook een gelijkenis die gaat over huizen bouwen. Een wijze en een dwaze bouwer. Van dit verhaal leerden we over een fundament. Dan staat een huis vast. Hoe is dat met ons 'levenshuis'? Is dat 'vast op DE ROTS? Hier leerden we ook een lied over. Pieter,  uit onze groep,  gaat over een poosje naar zijn nieuwe huis verhuizen, maar dat moet eerst gebouwd worden. Dat doet zijn papa zelf met opa en werkmannen. We zijn met de hele klas gaan kijken. Zo, dat was heel interessant en we hebben er ook veel van geleerd en ideeën opgedaan voor ons spel in de blokken- en poppenhoek. Op school werd er daarna volop geklust en gebouwd. Ook konden we echt verhuizen met verhuisdozen. We hebben erg van dit thema genoten en veel geleerd. Geniet u maar mee met de foto's!