De medezeggenschapsraad

Samenvatting van de notulen van de MR vergadering van 22-01-2018
We bespreken deze avond de begroting en geven er een positief advies over uit.
We verkennen het privacy -reglement  en zullen dit grondig bespreken wanneer het definitief af is.
In de personeelsgeleding is nog steeds een vacature. We bespreken een aanpak om deze vacature zo snel mogelijk te kunnen vervullen.


Oudergeleding:

  Mevr. S. Blom - Tromp
    Dhr. A.J. de Jong
 
   Mevr. A.F.G. Versluis - van Rossum

Klikt u hier om een informatiebrochure voor ouders te bekijken.

 

Personeelsgeleding:

   Mevr. J.C. Ritmeester - van Eekelen
tijdelijk in zwangerschapsverlof: Mevr. M.H. de Jongh - Klijn
   Mevr. A. Stout-Maasland
  Vacature

Klikt u hier om een informatiebrochure voor personeelsleden te bekijken.

Klik hier voor het communicatieplan.

Als u inzicht wilt in het rooster van aftreden, klikt u dan hier.