De medezeggenschapsraad

             Notulen vergadering september 2019
Op deze eerste vergadering heten we dhr. van de Werken hartelijk welkom als nieuw lid van de oudergeleding. We stellen ons aan elkaar voor. We zijn blij dat dhr. de Jong zijn plaats in de oudergeleding nog even wil verlengen, zolang de plotseling ontstane vacature nog niet is vervuld. Er wordt een groepsfoto gemaakt voor op de website.

Dhr. Brauns geeft de actuele stand van zaken door rondom schoolse zaken.
Het schoolplan wordt goedgekeurd en ondertekend door een lid van de personeels- en de oudergeleding.
We staan uitgebreid stil bij het jaarplan 2019/2020. Dhr. Brauns licht toe en beantwoordt vragen.
Onze nieuwe voorzitter wordt mevr. S. Blom. Er is, door het vertrek van mevr. Versluis, ruimte gekomen voor een nieuw lid in de oudergeleding. Hiervoor zullen zo spoedig mogelijk verkiezingen uitgeschreven worden.
Verder worden er nog wat technische en zakelijke dingen besproken.

We kunnen terugzien op een fijne eerste vergadering, waarin we met elkaar op een positieve manier het belang van de school hebben kunnen dienen.

 

Notulen vergadering november 2019

Op deze tweede vergadering vergaderen we het eerste deel samen met de ouderraad. De ouderraad en de medezeggenschapsraad delen met elkaar wat het takenpakket van beide organen is en spreken samen over het voortzetten en borgen van een goede samenwerking. Daarna gaan we verder vergaderen met alleen de MR. We heten mevr. Bakker hartelijk welkom als nieuw lid van de oudergeleding. Dhr. Brauns geeft de actuele stand van zaken door rondom schoolse zaken. Het nieuwe regelement van de MR wordt bekrachtigd. Ook wordt ingestemd met het schoolondersteuningsprofiel. Vervolgens wordt ingestemd met het ouderhulpdocument. We kunnen terugzien op een fijne vergadering, waarin we met elkaar op een positieve manier het belang van de school hebben kunnen dienen. 


Oudergeleding:

  Mevr. S. Blom - Tromp
    Dhr. A.J. de Jong
   
 Dhr. W.J. van de Werken

Klikt u hier om een informatiebrochure voor ouders te bekijken.

 

Personeelsgeleding:

 Dhr. N. den Breejen
 Mevr. A. Stout-Maasland
 Mevr. E. van Heteren

Klikt u hier om een informatiebrochure voor personeelsleden te bekijken.

Klik hier voor het communicatieplan.

Als u inzicht wilt in het rooster van aftreden, klikt u dan hier.