Tussenschoolse opvang / overblijven

Leerlingen wordt de gelegenheid geboden tussen de middag op school hun meegebrachte boterham te eten. De wettelijke verantwoordelijkheid ligt bij het schoolbestuur. De volgende afspraken zijn hierbij van kracht:
 
Aanmelding:
 • aanmelding van vaste overblijvers gebeurt door middel van een inschrijfformulier, dat voor het begin van een nieuw schooljaar aan de kinderen wordt meegegeven.
 • aanmelding van 'losse' overblijvers (+ contante betaling of aftekenen van de happenkaart) / afmelden van 'vaste' overblijvers gebeurt 's morgens van 08.25 - 08.30 uur bij het commissielid dat de administratie verzorgt.
 • aanmelding van 'losse' overblijvers kan ook via aanmelding op de website (homepage); geef dit dan voor 09:00uur door voor de desbetreffende dag.
 Kosten:
 • 1 keer overblijven kost € 2,-
 • Een happenkaart voor 10 keer overblijven kost € 15,-
 • Een abonnement voor 1 dag in de week op een vaste dag kost € 45,- per schooljaar.
 • Een abonnement voor 2 dagen in de week op vaste dagen kost € 55,- per schooljaar.
 • Een abonnement voor 3 dagen in de week op vaste dagen kost € 70,- per schooljaar.
 • Een abonnement voor 4 dagen in de week op vaste dagen kost € 85,- per schooljaar.
 • N.B. abonnementen zijn kindgebonden en dus niet overdraagbaar.
 Betaling:
 • Als u een abonnement wilt, krijgt u daarvoor aan het begin van het schooljaar een rekening.
 • De betaling voor een happenkaart en/of per keer overblijven, dient 's morgens bij aanmelding te gebeuren.
 • Happenkaarten blijven op school tot ze vol zijn. Uw kind krijgt de volle kaart dan mee, zodat u weet dat er voor de volgende keer weer betaald moet worden.
 Tijdens het overblijven:
 • De kinderen spelen van 11.45 uur - 12.00 uur op het schoolplein, onder toezicht van de overblijfkracht.
 • Om 12.00 uur worden de kinderen door de overblijfkracht bij elkaar geroepen voor de maaltijd.
 • De kinderen lopen gezamenlijk naar de twee overblijfplaatsen.
 • De kinderen nemen hun eigen brood en drinken mee.
 • De overblijfkracht gaat voor in gebed.
 • Iedereen blijft tijdens het eten op zijn/haar stoel zitten.
 • Na het eten leest de overblijfkracht een Bijbelgedeelte en besluit de maaltijd met dankgebed.
 • Iedereen ruimt zijn eigen spullen op en houdt zijn/haar tas bij zich.
 • Na het eten gaat iedereen naar het schoolplein, onder toezicht van de overblijfkracht.
 • De toezichthoudende ouder blijft bij de kinderen totdat de pleinwacht om 12.45 uur deze taak overneemt.