Didactisch

Ons onderwijs is zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij richten ons in elk geval op de emotionele en verstandelijke ontwikkeling, op het ontwikkelen van creativiteit, op het verwerven van noodzakelijke kennis en van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Hierbij maken we gebruik van alle daartoe geschikte (hulp)middelen, passend bij de identiteit van onze school. We gaan er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een open samenleving met verschillende culturen.

Ons onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen gedurende de basisschooltijd tenminste 7.520 uren onderwijs ontvangen, en in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. Door zoveel mogelijk gebruik te maken van vaste invalkrachten proberen we het uitvallen van lessen te voorkomen.