Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In dit profiel kunt u lezen op welke wijze wij de begeleiding van leerlingen vormgeven en welke mogelijkheden voor extra ondersteuning er zijn op de Koningin Wilhelminaschool.

Een belangrijk principe voor ons als school is het werken volgens het handelingsgericht werken (HGW). Als er extra ondersteuning nodig is, wordt niet gekeken naar wat het kind heeft, maar naar wat het kind nodig heeft. Samenwerking en afstemming met ouders (en eventueel andere deskundigen) vinden wij heel belangrijk; zeker als het gaat om kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.
Voor het schoolondersteuningsprofiel, klik hier.

Heeft u nog vragen over het schoolondersteuningsprofiel? Neem gerust contact met ons op. 
We vinden het fijn als u we samen het beste voor uw kind kunnen zoeken en realiseren!