Schooltijden Koningin Wilhelminaschool:

Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 08.30 - 14.45 uur

Woensdag: 08.30—12.30 uur

Groep 1: vrijdag vrij
Groep 2: vrijdagmiddag vrij.