Inspectierapport 2022

Eind juni (2022) hadden we bezoek van de Inspectie van het Onderwijs. Het betrof het vierjaarlijks onderzoek waarbij de centrale onderzoeksvraag luidde:
'Waarborgt het bestuur met zijn (be)sturing de kwaliteit op de school en is er sprake van deugdelijk financieel beheer én heeft het bestuur ambities gericht op de verdere ontwikkeling van de school en draagt dit bij aan de kernfuncties van het onderwijs?'

Bij dit onderzoek ging het de inspectie erom dat zij onder andere zicht kregen op
a) de functiescheiding tussen het toezichthoudend en uitvoerend deel van het bestuur;
b) de wijze waarop intern toezicht gehouden wordt op de kwaliteit van het onderwijs en het financieel beheer;
c) de wijze waarop het bestuur de kwaliteit van het onderwijs stuurt;
d) in hoeverre de ambities van de school in de praktijk van de school te zien zijn.

Vele gesprekken werden gevoerd, enkele groepsbezoeken werden gebracht.
Uiteindelijk werd het eindoordeel toegelicht: Op alle gebieden werd een VOLDOENDE gescoord.
Daar zijn we uiteraard zeer blij mee en trots op!

Lees hier het volledige inspectierapport!